En ledende aktør innen retur
av dekk på felg – helt vederlagsfritt

Vi har erfaring med innsamling og gjenvinning av dekk på felg siden dekkreturordningen startet i Norge. Nocas AS ble etablert i 1998, og vi behandler ca en halv million dekk på felg hvert år.

Den ordinære dekkreturordningen tar betalt for å ta imot dekk på felg. Har dere en avtale med oss, gjør vi denne jobben vederlagsfritt. Vi henter i store deler av Norge med egne biler. Og er du utenfor vårt henteområde, får du et transport-tilskudd som bidrar til at det ikke koster dere noe å bli av med dekk på felg på en trygg måte. Vi bistår også med å finne effektiv opphenting og transport til vårt anlegg.

Alt gjenvinnes forskriftsmessig, og nær 100% blir til nye ressurser.

Enkelt, effektivt og godt for miljøet.

Få et tilbud til din bedrift

Hva gjenvinnes dekkene til?


Ca 3% av dekkene utsorteres og går til ombruk. Noen lastebildekk går til regummiering, mens andre skjæres opp og benyttes til skytematter. Resterende mengde dekk går enten til granulering, som igjen blir til nye produkter, eller blir kvernet opp og brukes blant annet til brensel i store sementovner. De erstatter da bruk av fossilt brennstoff som kull og olje. Forbrenning skjer på over 1000 grader og gir ikke utslipp, da all røyk og avgasser renses i store avanserte elektronfiltre. Stålfelger går til jernstøperier hvor de smeltes og blir til nye produkter, slik som bildeler, vedovner, kumlokk, mm. .

Aluminiumsfelger er spesielt bra å gjenvinne. Her sparer man opptil 95% energi, sammenlignet med produksjonen av aluminium fra ny malm.

Med egenutviklede effektive spesialmaskiner, behandler vi mer enn 500.000 dekk på felg årlig. Og vi bygger nå opp nytt moderne anlegg for å ta hånd om enda større mengder.

NOEN AV VÅRE KUNDER